THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Nhập khẩu đồ chơi trẻ em cần lưu ý
Đồ chơi là một trong những mặt hàng được các cha mẹ lựa chọn cho các bé. Đồ chơi là một trong những mặt hàng yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, độ an toàn bởi vì trẻ em có sức đề kháng yếu dễ dàng bị tác động từ môi trường xung quanh. Nếu đồ chơi không đảm bảo an toàn thì có thể dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn. Bởi thế việc nhập khẩu đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các quy định sau:Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định:Điều 9. Đồ chơi trẻ em1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2009/BKHCN.3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện nêu trên được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan”.Theo quy định trên, mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu đảm bảo các yếu tố về nội dung, hình thức, ngoài ra phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.Tại Thông tư 09/2019/TT-BKHCN quy định:Điều 3. Điều khoản chuyển tiếpĐồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.Điều 4. Lộ trình áp dụng1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.2. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, đồ chơi trẻ em áp dụng các quy định của QCVN 3:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.”Theo đó, hiện nay mặt hàng đồ chơi trẻ em vẫn áp dụng theo quy chuẩn QCVN 3:2009/BKHCN.quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, các doanh nghiệp phải tuân thủ QCVN 03:2019/BKHCN. 

Các bài viết liên quan

X